Skip to main content

Posts

Showing posts with the label अंध:श्रद्धा एक शाप

"अंध:श्रद्धा एक शाप" essay in marathi | मराठी निबंधलेखन | वैचारिक मराठी निबंध

   " अंध:श्रद्धा एक शाप "   वैचारिक मराठी   निबंध                                      " अंध:श्रद्धा एक शाप " हा एक कल  वैचारिक   निबंध  आहे. वैचारिक निबंधात आपल्याला एखाद्या गोष्टीचे महत्त्व स्पष्ट करायचे असते, त्या गोष्टीची गरज सांगायची असते. खाली दिलेला " अंध:श्रद्धा एक शाप " हा  निबंध  वैचारिक निबंधाचे एक उदाहरण आहे. अंध:श्रद्धा एक शाप       आपला भारत एक महान देश आहे. आपल्या देशाची संस्कृती जगात श्रेष्ठ आहे. आपल्या देशाचा इतिहास फार प्राचीन आहे. आपल्या या विशाल देशात रूढी, प्रथा, परंपरा, सणवार, उत्सव, विविध प्रांतात, विविध पध्दतीने साजरे केले जातात. विविध जातिधर्मातील पध्दती वेगवेगळ्या आहेत. यातूनच भारतीय संस्कृती आणि भारतीय जीवनपध्दती विकसित झालेली आहे.  मनुष्य हा समाजशील प्राणी आहे. त्याच्या मूलभूत गरजा समाजात  भागविल्या जातात आणि त्याच्या इतर गरजांची पूर्तताही समाजातच पूर्ण होत असते. परंतु प्रत्येक मनुष्य हा कर्तृत्वाने, प्रयत्नाने, बळाने, पैशाने, बुद्धीने परिपूर्ण असतोच असे नाही. बऱ्याच वेळेस त्याने केलेल्या कार्यात यशाच्या ऐवजी त्यास अपयश जेंव्हा